PHOTO

    

    

PHOTOSURF

PHOTOART

PHOTOMUSIC

PHOTOSKATE

MUSIC

                            

FILMS... algunhas imaxes atopadas nunha caixa que recordan aos percebes deslizantes do ano pasado
 (Gliding Barnacles 2017). Todo bañado cunha fermosa canción. Ver en HD. Para ver máis click aquí ...

ABOUT US


... Weekend Islands are free time, surf, music, skate, photos, trips, films, arts, dreams and much more ...

SHOP

          

CONTACTWEEKEND ISLANDS
E-mail: weekendislands@gmail.com
Telf.: 003498613135

3 de julio de 2018

On the road III - 35mm (3^VII^18)... cruzar puentes o saltar muros ...... seguir el sendero ...... a través del cristal ...... buenos fondos ......  en las peluquerías ajardinadas ...


... paraíso ...


... amarillo ...... quien dice tres dice seis ...... sin casi luz ...... y en zigzag ...... regresamos satisfechos ...

Créditos

© 2018 · WEEKEND ISLANDS · CP 36780 · GA